2%

    V roku 2017 si Nadácia Výskum Rakoviny neuplatňuje prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb.