2%

Azda najjednoduchším spôsobom podpory je poukázanie 2 (3) % Vašich daní na účet našej nadácie. Nadácia Výskum rakoviny sa nachádza v Zozname prijímateľov 2% poukázanej dane za rok 2015, ktorý zverejnila Komora notárov SR.

Tu sa dozviete ako postupovať pri poukázaní 2% z dane, ak ste:

ZAMESTANEC
+ formulár pre Zamestnancov s už vyplnenými údajmi o Nadácii Výskum rakoviny ako prijímateľovi
2% Vyhlásenie pre zamestnancov   Tlačivo si láskavo vytlačte a vyplňte.

Postup pre zamestnancov:

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane
- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

FYZICKÁ OSOBA - Živnostník a PRÁVNICKÁ OSOBA

V týchto daňových priznaniach časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech prijímateľa.

  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú tu:
  IČO: 31782582
  Právna forma: nadácia
  Obchodné meno alebo názov: Nadácia Výskum rakoviny
  Sídlo
  Ulica: Vlárska          Súpisné/orientačné číslo: 7
  PSČ: 833 91              Obec: Bratislava

  Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

  Ďakujeme!!!

  Nadácia Výskum rakoviny