2%

     

Postup krokov a formulár na poukázanie 2% z dane - ZAMESTNANCI, SZČO aj PO

Vážení priatelia a podporovatelia Nadácie Výskum Rakoviny! Dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o podporu činnosti našej nadácie formou pridelenia 2% Vašej dane. Prispieť môžete, či ste zamestnanec, živnostník, či právnická osoba. Pravda, vyžaduje si to trošku „práce“ s tlačivami. Radi Vám pritom pomôžeme.   Postup pre zamestnancov Do 15. februára 2018 musia všetci zamestnanci – fyzické...

» Viac