Ako prispieť?

Napĺňanie cieľov Nadácie Výskum rakoviny môžete podporiť niekoľkými spôsobmi:

Verejná zbierka 2015

Nadácia Výskum rakoviny vyhlásila verejnú zbierku na zakúpenie Mikroskopu s fázovým kontrastom a na realizáciu Projektu terciálnej prevencie s cieľom ochrany zdravia onkologických pacientov. Ďakujeme všetkým prispievateľom!  Zbierku povolilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30. septembra 2015 pod číslom SVS-OVS3-2014/005099. Zbierka sa koná na území Slovenskej republiky od 31. januára 2014 do...

» Viac

2%

Azda najjednoduchším spôsobom podpory je poukázanie 2 (3) % Vašich daní na účet našej nadácie. Nadácia Výskum rakoviny sa nachádza v Zozname prijímateľov 2% poukázanej dane za rok 2015, ktorý zverejnila Komora notárov SR. Tu sa dozviete ako postupovať pri poukázaní 2% z dane, ak ste: ZAMESTANEC[http://www.nvr.sk/ako-prispiet/2/postup-krokov-a-formular-na-poukazanie-2-z-dane-zamestnanci/] +...

» Viac

Príspevok na účet Nadácie

Napĺňanie cieľov  Nadácie Výskum rakoviny môžete podporiť aj priamym príspevkom na účet NVR. Bankové spojenie: Číslo účtu: 167534012/0200 IBAN: SK63 0200 0000 0001 6753 4012 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava Názov účtu: Nadácia Výskum rakoviny Ak súhlasíte s identifikáciou Vášho finančného daru, vyplňte...

» Viac